Zamieszkać w ogrodzie van Bylandt

Den Haag, Oostduinlaan 75

Rewitalizacja dwóch budynków (byłe biurowce firmy Shell) w miejskiej tkance Hagi może wpłynąć na ich bezpośrednie sąsiedztwo. Poprzez zmianę funkcji i kształtu budynku ta rewitalizacja będzie pozytywnym impulsem dla całej dzielnicy, jak i dla dalszej transformacji w przyszłości.

Bazując na analizie historii miejsca i ambicjach miasta utworzyliśmy plan, który integruje się z położonym obok miejskim parkiem krajobrazowym. Dzięki wyburzeniu istniejącego parterowego budynku, główny obiekt znajdzie się w parku, a nie obok niego, jak dotychczas. Proponowana forma budynku daje możliwość zastosowania wielu różnorodnych wariantów mieszkań oraz daje możliwość fazowania budowy. Pomiędzy istniejącym, a nowo budowanym obiektem powstanie nowy park łączący się z istniejącym.

W stylu Hagi

Dzielnica Het Benoordenhout charakteryzuje się wieloma fantastycznymi przykładami budynków z cegły, które powstały na początku dwudziestego wieku w ruchu New Hague School. W tym samym czasie w północnej Ameryce budowano wysokie ceglane budynki, które skalą przypominają projektowany przez nas nowy hotel mieszkalny. Zarówno styl New Hague School, jak i architektura Ameryki Północnej dały początek poszukiwaniom właściwej formy i stylu pasującego do otoczenia.

Projekt Nr.:

1311

Design:

Bart van der Vossen

Klient:

Vertrouwelijk

Kontrakt:

2013

Team:

Matteo Kuijpers, David Kloet, Gerlinde Goudswaard-Neven, Adam Kern