Budynek expo ‚Jaarbeurs’

Utrecht

Dużo zmieni się w i wokół budynku expo w Utrechcie. Obok daleko idących zmian organizacyjnych zmieni się także funkcjonalnie teren wokół budynku. Przy istniejącym wschodnim wejściu w przeciągu dziesięciu lat powstanie plac z kinem, hotelem oraz zainicjowanym przez Urząd Miasta Utrecht programem spędzania czasu wolnego.

Droga z Betrixgebouw do wejścia expo zostanie zamieniona w ciąg pieszy, natomiast po zachodniej stronie znacznie powiększy się strefa parkingowa. Obok tego cały kompleks sal wystawienniczych będzie zmodernizowany i dostosowany do nowoczesnych potrzeb i wymagań poprzez zaprojektowanie wewnętrznego pasażu wraz z nowymi salami wystawienniczymi.

Rijnboutt stworzył daleko idacą wizję budynku expo. Razem z Oktatube stworzyliśmy projekt koncepcyjny nowego pasażu Jaarbeurs. Trzy inne wiodące holenderskie biura również zaprezentowały swoje projekty. Tym zleceniem zostali nagrodzeni nasi koledzy z biura Cepazed.

Projekt Nr.:

1410

Design:

Bart van der Vossen and Richard Koek

Klient:

Jaarbeurs Utrecht

Kontrakt:

2014

Współpraca:

Octatube, Mick Eekhout and Sven Butteling

Team:

Niek Koning, Jan van Grunsven and Matteo Kuijpers