Rijnboutt & BIM

Wykład w SARP

Dlaczego koktajl smakuje najlepiej?

Jak wygląda tętniące życiem miasto? To pytanie zadajemy sobie w Rijnboutt każdego dnia. To, co dzisiaj budujemy wywiera bezpośredni wpływ na to, jak jutro będziemy mieszkać, pracować i żyć. Przestrzeń publiczna należy do nas wszystkich. To powoduje, że projekty miejskie są tak skomplikowane. Dlatego udzielenie satysfakcjonującej odpowiedzi wymaga holistycznego spojrzenia, myślenia oraz współpracy.

Jak wizje nie stały się bańką finansową

Wierzymy w skuteczność technologii BIM. Przy pomocy Building Information Model budynek uzyskuje wirtualną formę. Dzięki BIM można w jednym miejscu zebrać branżowe informacje dla wszystkich zainteresowanych stron oraz można się nimi wzajemnie dzielić przy pomocy tego samego cyfrowego modelu. Dzięki temu możemy wzajemnie uzupełniać nasze pomysły i korygować błędy. Pozwala nam to zminimalizować finansowe niepowodzenia oraz z wyprzedzeniem uniknąć błędów podczas procesu budowania.

Co dom handlowy ma wspólnego z urzędem pocztowym?

W Rijnboutt całkowicie wdrożyliśmy metodę BIM, jako sposób pracy i współdziałania. Nie jesteśmy w tym jedyni, lecz na pewno wyróżniamy się. Staramy się patrzeć głębiej niż tylko na sam projekt i po za tym, że jesteśmy architektem, to jesteśmy także nadzorcą i (wirtualnym) inwestorem. Wykorzystujemy nasze doświadczenie BIM w wielu aspektach całej drogi twórczej – od projektu do realizacji.

Czy chcesz poznać przykładowe projekty zrealizowane w oparciu o tę metodę? Zobacz poniżej.