Kompleks mieszkaniowy Vreiland

Amsterdam

„Najlepsze dzielnice mieszkaniowe powstają poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta”

„Vreiland” (wolny kraj) to rewitalizacja terenu po zespole więziennym w południowej części Amsterdamu.
Urząd Miasta Amsterdam zdecydował o rewitalizacji tego terenu wraz z sześcioma wieżami więziennymi na nowoczesną dzielnicę mieszkaniową, ogłaszając konkurs projektowy.
Nasza propozycja nawiązuje mocno do historii tego miejsca. W tym projekcie przeszłość nie jest balastem, ale siłą napędową dla osiągnięcia jak najlepszej przestrzeni do życia.
„Vreiland” zamiast tradycyjnego planu oferuje przestrzenie mieszkalne, tak zaprojektowane, by tworzyły dobrą jakość budynków i przestrzeni wspólnych, dużą ilość zieleni, promowały świadomy tryb życia oraz pozytywnie społecznie różnicowały mieszkańców.

Dzięki zastosowaniu różnych typologii mieszkań każdy znajdzie tutaj swoje miejsce, studenci, starterzy, rodziny lub też osoby starsze. Cały kompleks to mieszanka różnej wielkości mieszkań na sprzedaż i mieszkań socjalnych.
Kompleks oferuje unikalną, wysoką zabudowę ale bez ciągów jezdnych, mieszkańcy mogą swobodnie przejść przez ulicę, a dzieci bawić się na terenach wspólnych. Subtelna sieć zielonych skwerków i ogrodów zachęca do odkrywania i tym samym do przemieszczania się po całym terenie.

„Vreiland” to dzielnica wyróżniająca się znakiem BREEAM dla wszystkich budynków mieszkalnych. Zaprojektowano tam również ogród doświadczalny dla lokalnych firm, których działania wchodzą w szeroko pojętą strefę gospodarki okrężnej, to miejsce daje przestrzeń innowacyjnym i proekologicznym przedsiębiorcom.

Projekt Nr.:

A16-x

Design:

Rijnboutt

Klient:

Round Hill Capital & Stadium Capital Partners

Team:

Bart van der Vossen, Michiel van der Drift, Arnon Jordan en Jan van Grunsven