Dziedzictwo – Ochrona poprzez rozwój

Magazine #9

Magazyn Rijnboutta ukazał się 14 czerwca 2017 roku. Chcesz otrzymać go pocztą? Prosimy prześlij email na info@rijnboutt.pl

Dziedzictwo kulturowe znalazło się w centrum zainteresowania. Transformacja istniejących budynków czy wręcz całych części miasta stanowi poważną część działań społecznych. Zainteresowanie waha się od nostalgii po chęć zachowania wiedzy na temat przeszłości, od szacunku dla fachowości po wezwanie do „zachowania tożsamości”. Skąd się bierze rosnące zainteresowanie przeszłością? Czy jest to trend czy zmiana kulturowa w myśleniu?

Z dziedzictwem wiąże się sentyment, przekonanie że „stare” jest też zawsze „dobre”.

W różnych metodach podejścia do dziedzictwa przeważa jeszcze ciągle myślenie, że dziedzictwo należy chronić i zachowywać. Tam, gdzie państwo od dawna przewidziało dla siebie rolę ochronną, dialog z rynkiem nieruchomości powoduje wzrost inicjatywy osób fizycznych, w parze idą zachowanie i rewitalizacja. Dla wielu obiektów zabytkowych zaczyna się drugie życie.

Także w naszym biurze rewitalizacja obiektów zabytkowych wymaga poświęcenia coraz większej uwagi. Dziedzictwo stanowi jeden z filarów integralnego podejścia do kultury w formie „ochrona poprzez rozwój” i udowodnione zostało jego znaczenie dla tożsamości terytorialnej (potencjalnych) lokalizacji. Dziedzictwo ma przyszłość, ale gdzie znajdziemy decydujące motywy? W kulturowym
wymiarze dziedzictwa, w finansowoekonomicznych rozważaniach, w aspekcie społeczno-socjalnym? W uwagach o trwałości? Godny zainteresowania jest w tym kontekście program projektowy Dziedzictwo i Przestrzeń ( Erfgoed en Ruimte ) (2017-18) Fundacji Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, w którym między innymi zwraca się uwagę na znaczenie przyszłościowego podejścia do
holenderskiego krajobrazu kulturowego dla trwałego rozwoju tej sfery życia.

Rijnboutt ma oddziały w Amsterdamie i w Krakowie. Dziedzictwo historyczne obu zabytkowych miast należy do światowego dziedzictwa UNESCO. Co zabytkowy status oznacza dla możliwości
rozwoju tych miejsc? Należy pomyśleć na przykład o rozwoju turystyki, dążeniu do konserwacji i pokazania wszystkiego, co ma wartość historyczno-kulturową, chęci utrzymania czytelnej historii rozwoju miasta czy ochrony strefy śródmiejskiej.

Rijnboutt Magazine #9

Chcąc uzyskać właściwe informacje odnośnie podejścia do dziedzictwa kulturowego, rozmawialiśmy z różnymi specjalistami w Holandii i w Polsce. Zorganizowaliśmy też dyskusję w naszym biurze w Amsterdamie. Wynikiem tego były interesujące i zaskakujące rozmowy. Ich rezultat prezentujemy w tym magazynie.

Projekt Nr.:

Magazine #9