Rijnboutt projektuje i pełni funkcję doradczą w pełnym zakresie usług architektonicznych, urbanistycznych oraz planowania przestrzennego. Oferujemy szeroką gamę usług projektowych od wnętrz przez budynki, renowacje, projektowanie zieleni, projektowanie urbanistyczne do planowania przestrzeni.

/01/ Jakość

System jakości Rijnboutta realizowany jest zgodnie z wymaganiami ISO 9001 i BRL 9990. Wszystkie działania są zdefiniowane zgodnie z tymi wymaganiami i wytycznymi. Rijnbout przed rozpoczęciem projektowania tworzy plan działania dla każdego klienta osobno. Zwykle dzieje się to w początkowej fazie projektu i plan zostaje zatwierdzony razem z projektem wstępnym. Plan ten zawiera wyszczególnienia jakości, budżetu, czasu, organizacji i komunikacji dla każdej fazy.

/02/ Koszty

Nasi architekci prowadzący są odpowiedzialni za prowadzenie projektów o ścisle określonej jakości w ścisle określonym budżecie. W celu zapewnienia obiektywności konsultujemy się zawsze z kosztorysantami spoza naszego biura. Nasi projektanci pracują intensywnie by nie przekroczyć wyznaczonego budżetu. Już w fazie poczatkowej rysujemy i liczymy koszty równocześnie. Poprzez to tworzone przez nas alternatywy przybierają realne ksztalty. Dzięki kalkulacji kosztów w początkowej fazie każdego etapu projektowego oraz poprzez dopasowanie projektu do budżetu oszczędzamy czas i zapobiegamy pogorszeniu jakości wykonywanego budynku. Jesteśmy otwarci na alternatywy, które mają korzystny wpływ na koszty realizacji i eksploatacji.

/03/ Energooszczedność

Rijnboutt jest członkiem Dutch Green Building Council (DGBC), był również zaangażowany w tworzenie “BREEAM - planowanie przestrzenne i energoszczędne miasto". Posiadamy personel z certyfikatem BREEAM-NL dla nowych budynkow i BREEAM-NL dla planowania przestrzennego. W ten sposób możemy kontrolować energooszczedność budynków podczas całego procesu projektowego, realizacji i zarządzania oraz uzyskać wybrany na początku rodzaj certyfikatu.

/04/ Zarządzanie biurem

Dyrektor Zarządzający Reneé Liefting razem z kierownikiem biura Paulem Beijemanem są odpowiedzialni za integralne planowanie, kontrakty, kontrole kosztów i finanse. Za każdy projekt i jego proces realizacji jest odpowiedzialny jeden z czlonków zarządu. Senior projekt koordynatorzy wspierają dyrekcję i szkolą innych koordynatorów. Razem z koordynatorem jakości dbają o jakość i przepływ informacji u pracowników.

/05/ BIM

Rijnboutt używa w procesie projektowym technologii BIM. Wszystkie istotne informacje zostają zapisane w wirtualnym modelu budynku przy pomocy programi ArchiCAD. Model ten generuje automatycznie przekroje, rzuty i elewacje. Poprzez to trójwymiarowe połączenie szansa na powstanie błędow jest dużo mniejsza niż w przypadku modeli 2D. Ponadto do każdego elementu można dodac informację o funkcjach, materiałach, nasłonecznieniu, sposobie wykończenia. Dzięki temu można generowac interaktywne zestawienia np. stolarki okiennej.

/06/ Planowanie i kontrola ryzyka

Dzięki strukturze organizacyjnej i procesom przygotowanym na duże tempo pracy Rijnboutt jest proaktywny w patrzeniu naprzód i kontolowaniu ryzyka. Planujemy momenty kontroli i konsultacji z branżystami podczas każdej fazy procesu projektowego. Rijnboutt organizuje regularnie warsztaty dla wszystkich zainteresowanych procesem projektowym danego obiektu by przedyskutowac aktualny stan prac. Podczas tych spotkań następuje inwentaryzacja ryzyka i wybierane są alternatywy postepowań. Te warsztaty przyspieszają proces projektowy, ale rownież zwiekszają zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności wsród zaangażowanych stron.